Bierwijzer

Bierwijzer

BierWijzer

De stemwijzer die er echt toe doet.

Al ruim een jaar gaat het in de politiek alleen maar over Corona, terwijl er zoveel spannendere bieren verkrijgbaar zijn. Kom achter de standpunten van verschillende partijen via deze BierWijzer. Bekijk de standpunten van onder andere Hopke Woekstra, Flesse klaver, Gist Wilders en Bierry Brouwdet.

 

  1. Check alle standpunten van de partijen
  2. Klik hier of onderaan de pagina voor BIERWIJZER
  3. Stem bij het afhaalloket van Stadsbrouwerij 013 en maak kans op gave prijzen!

Partij voor de Bieren

Het is tijd voor Plan B(ier)
Voor de bieren. Voor de planeet. Voor jezelf.

 

Alles wijst erop dat het kantelpunt is bereikt. We kunnen het ons niet veroorloven om op de oude voet door te gaan. Dit verkiezingsprogramma is ons Plan B(ier). Ons unieke startpunt schept de ruimte en de creativiteit voor échte oplossingen. Er ligt een geweldige kans om de crises waar we voor staan in de kern aan te pakken en in samenhang op te lossen. De Aarde biedt genoeg hop, mout en gist voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht. Wij pleiten voor BIER OP BLIK. Met een blik op de toekomst maar toch glashelder. Blik is duurzamer, omdat het aluminium beter te recyclen is dan glas. Het rendement ligt op meer dan het dubbele van het percentage van elke andere verpakking in de wereld. Ook zijn blikjes lichter dan flessen en dus kun je meer blikjes vervoeren in een vrachtwagen, ook vanwege de vorm. Dit heeft volgens Milieucentraal positieve gevolgen voor de CO2-uitstoot: het scheelt bijna 50% per lading. Het is tijd voor plan B(ier). Nieuw, met oog op de toekomst.

 

D6,6

Houd het gezond, houd het gezellig, dan blijft het ook lekker!

 

Deze moeilijke tijd is ook een periode van bezinning. Van opnieuw bij jezelf te rade gaan. Weer die zware quadruple? Weer een Imperial stout van 12%?

D6,6 als partij heeft dat ook gedaan. We hebben met elkaar nagedacht, gesproken en gedebatteerd over onze ideeën voor de toekomst. Niet zoals we gewend waren, in kroegen en op partijbijeenkomsten, maar veelal op afstand in talloze online sessies en themabijeenkomsten, ook met bierexperts van buiten de partij. Brede welvaart als doel, gezonde overheidsfinanciën als basis. Een scala aan bieren rond de 6%, van weizen tot NEIPA. Experimenteren mag, maar die torenhoge alcohol percentages zijn niet nodig.

Overmatig alcoholgebruik kent immers veel nadelen: verkeersongevallen, ongelukken op het werk, problemen thuis, agressief gedrag en erger nog.

 

 

TrappistenUnie

Gerst-Jan Segers

 

Meestal is het lastig om tijdens een crisis vooruit te kijken. De mist van de dag vertroebelt het zicht op morgen. Maar vandaag, midden in een keuzepandemie, geldt het omgekeerde. Al weten we niet wat de toekomst precies brengt, niet eerder zagen we zo helder wat er schort aan de richting die onze bier-schappen opgaan. Niet eerder wisten we zo zeker dat het anders moet. Onze samenleving is stilgezet en in die stilte troffen we een prachtig schap aan. Vol bieren van mensen die hun mouwen opstropen en elkaar helpen met het brouwen van klassieke bieren. Maar we realiseerden ons ook hoezeer ons bierlandschap normaal gesproken speelbal is van wat er niet toe doet. Van de jacht naar extreme ingrediënten en smaken. Van de dikke pastry stouts en de dunne moraal. En we zagen hoe snel dat ons ook weer in z’n greep kreeg. De ChristenUnie gelooft dat onze samenleving anders is bedoeld. We zijn gemaakt voor geloof, hoop en liefde. Gebrouwen om naar elkaar en Gods schepping om te zien. We willen daarom een samenleving met meer aandacht voor elkaar en voor wat écht telt, trappistenbier.

 

Forum Voor Bierocratie.

Bierry Brouwdet

 

De partij werd in 2015 opgericht als schenktank onder leiding van Bierry Brouwdet en Henk Atten. Twee kerels die wel houden van een goed biertje.

Het ‘program’ maakt ruim baan voor de hardwerkende Nederlander: lagere belastingen over de hele linie, aandacht voor microbrouwerijen en onafhankelijke brouwers, eerlijk beleid voor trappistenbrouwerijen. We maken een einde aan de lockdown: Nederland gaat weer open en terug naar normaal.

Bierry Brouwdet: “Met dit gedetailleerde, doordachte program bouwt Forum voor Bierocratie door. De kartelpartijen willen allen ongeveer hetzelfde: meer import, meer bier op blik, meer uit Brussel. Wij presenteren het alternatief. Onze visie wijkt fundamenteel af van die van de gevestigde orde: bij ons komt Nederland weer op de eerste plaats. Denk aan Heineken, Texels, Jopen, en nog veel meer. Op 17 maart is het woord aan de kiezer. Stem Nederland terug!”

GroenDrinks

Flesse Klaver

 

Het mantra van de Bierwereld in de afgelopen decennia was: TINA. There Is No Alternative. Er was geen alternatief voor blind economisch brouwen, wat onze planeet uitputte. Voor snelle pilsjes van grote brouwers, die ten koste gingen van experimentele brouwers en de smaak. Voor marktwerking in de bieren sector, die puristen gek maakte en die ten koste ging van de kwaliteit van het bier, de kansengelijkheid in het proeflokaal en het recht op een bier in de hand. Met dit verkiezingsprogramma laat GroenLinks zien: er is wel een alternatief.

Dat alternatief broeit en borrelt in de samenleving. Met dat alternatief kiezen we voor een rechtvaardige aanpak van de klimaatcrisis. Voor het welzijn van ons allemaal en voor het eerlijk delen van brouwprocessen. Voor een fatsoenlijk aanbod voor de beginnende drinker, de zytholoog en de kriek fanaat. Voor een inclusieve samenleving waarin slecht bier, saaie verpakkingen en gruwelijke dorst geen plaats hebben. Voor een betrouwbare en betrokken overheid. Voor een eerlijke prijs en basiszekerheid voor iedereen, ook als de biermarkt nieuw voor je is. Voor internationale solidariteit. Het is het alternatief van de hoop en de nieuwe bieren. En dat is hoog tijd.

5,0 PILS

Liane den Kraan

 

“Er zijn op dit moment al zeven miljoen 50-plussers in Nederland. Dat is de helft van alle volwassenen in ons land! Het is de ideale leeftijd om te genieten van bijzondere speciaalbieren. Als lijsttrekker van 5,0 PILS kom ik op voor deze belangrijke groep. Ik vind dat iedereen in Nederland goed oud moet kunnen worden. Daarom strijd ik voor een eerlijk pensioen, goede en betaalbare zorg en voldoende bieraanbod voor jong (18PLUS) en oud. In veilige, groene en sociale wijken waar mensen makkelijk met elkaar in contact komen. Ik wil dat iedereen tot op hoge leeftijd mee kan blijven doen. Genieten mag, iedere dag, drinken en proost op het leven. Bier voor iedereen. Wilt U dit ook? Dan hoop ik dat 5,0 PILS op 17 maart op uw stem mag rekenen.”

 

SP

SuperPils

 

Als de grote brouwers nóg rijker worden, krijgt iedereen het dan beter? Die liberale gedachte is een valse belofte. Wij vechten al jaren tegen de macht van de grote brouwers. Tegen het marktdenken en de invloed van het grote geld. Tegen de private rijkdom en de pilsmentaliteit. In de supermarkt, het terras, de economie. Tegen de gedachte dat mensen vooral voor zichzelf moeten inschenken, in van plaats in te schenken voor elkaar. Het neoliberale denken heeft gefaald. Het is tijd voor verandering.

SCHENK

Schenk anders

 

In het verkiezingsprogramma voor 2021-2025 komt SCHENK met daadkrachtige oplossingen voor bestaande vraagstukken, zoals een noodfonds zodat de kwetsbaren worden ontzien. Goede tapaansluiting wordt nog feller bevochten. Daarnaast wil SCHENK het sociaal leenstelsel afschaffen en de studenten compenseren. Zij krijgen een basispakket met ‘PILS’ en daarnaast een kleine vergoeding voor af en toe speciaalbier. Ook pleiten wij voor de opname van tandheelkundig controle in het basispakket. Op het eerste oog lijken de ingrediënten van bier, voor wat risico’s op gebitsproblemen betreft, bijzonder onschuldig. Wat echter lang niet iedereen weet, is dat bier – ondanks de bittere smaak – behoorlijk zuur is. Wanneer tanden in contact komen met zure (vloei)stoffen, dan kan dit tot demineralisatie leiden. Daarom zeggen wij, van demineralisatie, naar realisatie van democratie.

VVD

Vrijheid Voor Drinkers

 

Meer dan honderd jaar is er gevochten voor de verwezenlijking van liberale idealen. Denk aan fundamentele vrijheden als de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid, de rechtsstaat en het brouwen zonder Reinheidsgebot. Maar we moeten ook in de spiegel durven kijken. Niet weer opstaan met rood doorlopen ogen en een walmende alchohollucht.

Want juist de belangrijkste verworvenheden hebben ons ook kwetsbaar gemaakt. Brouwerijen in het buitenland die tegen ongelijke standaarden produceren of zakendoen met staatssteun, maken misbruik van het ontbreken van handelsbarrières en bedreigen ons eigen midden- en kleinbrouwerijen en onze grote ondernemingen. Hopsmokkelaars gebruiken (achterhaalde) internationale verdragen als het Hopverdrag om bedreigde hopsoorten Europa in te smokkelen.

Wij willen een Nederland waar mensen de ruimte krijgen. De ruimte om iets buitengewoons te maken van hun leven. Om het leven niet zomaar voorbij te laten gaan, maar het juist met verve te leven.

De VVD gaat in het offensief tegen de terreur van de middelmaat. Vóór de hardwerkende Nederlander die vorm en inhoud wil geven aan de eigen toekomst. Vóór vakmensen als brouwers, biersommeliers en wie werkt in de horeca. Vóór wie het lef heeft een eigen brouwerij te beginnen. De VVD wil er zijn voor ieder die iets van zijn of haar leven wil maken. Kwalitatieve, krachtige bieren. Door mensen niet afhankelijk te maken van de overheid maar hen te helpen op eigen benen te staan. De VVD wil dat mensen achterstand en armoede ontstijgen en dat kan het beste door goede opleidingen en brouwwerk op maat van grote kwaliteit.

 

PVV

Het gaat om u- Gist Wilders.

 

Waar is het oerbier? Het bier waar in de middeleeuwen alles mee begon?Het brouwen van bier is zo oud als de menselijke beschaving zelf. Elk klooster en elke taverne brouwde zijn eigen bier. De industriële revolutie moderniseerde echter ook de bierbrouwerij. Veel kleine brouwerijen verdwenen en werden vervangen door industriële brouwerijen. Wij hebben onze economische stelsels hieraan te danken en moeten hier een voorbeeld aan blijven nemen. Bier als brouwsteen van de samenleving.

Het gecontroleerde brouwproces in combinatie met de industriële revolutie leidde tot de massaproductie van bier. Er ontstonden grote brouwerijen die met hun grote productiecapaciteit de kleine brouwerijen verdreven. Wij willen terug. Waardoor we weer de baas worden over ons eigen bier. En weer een eigen importbeleid kunnen voeren en onze grenzen kunnen sluiten voor speciaalbieren uit bijvoorbeeld Belgie en Duitsland. Wij willen een sterke Nederlandse biercultuur, terug naar de Wilde Gisting.

Om dat allemaal voor elkaar te krijgen is lef nodig.
Er moet een einde komen aan de politieke lafheid in Den Haag.
Politici zonder lef en ambitie die elkaar naar de mond praten en onderling de biertjes en de macht verdelen, heeft Nederland al genoeg.
Het wordt tijd voor gedurfde keuzes en daadkracht.

De PVV wil voor u een Restrictief importbeleid

Wij willen de oud Nederlandse biercultuur weer terug.

DOE DE BIERWIJZER

En wordt een beetje meer wijzer van de politiek anno 2021

DE BIERWIJZER


X